Türk Halk Bilimi Topluluğu

1961 Kasım’ında ODTÜ’nün ilk topluluklarından biri olarak kurulan topluluğumuzun öncelikli amacı halk kültürü öğelerinin çağdaş ve bilimsel yöntemlerle çözümlenip yorumlanmasıdır. Ayrıca bu çalışmalarla elde edilen bulguların çeşitli etkinliklerle yakın çevreye ve halk bilimi camiasına iletilmesine çalışılır.

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren THBT, halk oyunları, halk müziği, halk tiyatrosu ve yöre araştırmalarını kapsayan dört ana kolda etkinlik göstermektedir. Halk oyunlarını asıllarına uygun öğrenme ve öğretme; orta oyunu ve köy seyirlikleri araştırma ve sergileme; halk müziği çalgıları eğitimi, notalama, derleme ve arşivleme çalışmaları; halk kültürünü alanda araştırma; halk bilimi seminer, panel ve sempozyumları yapılan etkinlikler arasındadır.

Görüntünün olası içeriği: gece

Giysiliğinde yirmiden fazla yörenin kostümüne sahip olanTHBT, halk bilimi konusunda yayımlanmış kitap ve dergileri içeren zengin bir kütüphanesi de vardır. Türkiye’de halk bilimi üzerine düzenlenmiş sayısız panel, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yapan topluluğumuzun çıkardığı Halkbilimi dergisi, içerdiği araştırma, inceleme ve çeviriler ile ciddi bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Topluluğumuzun mezunları da halk bilimi çalışmalarını sürdürmektedir.

Fotoğraf açıklaması yok.

Topluluk Resmi Sitesi : http://thbt.org/

Sidebar