ODTÜ İstatistik Topluluğu

İstatistik Topluluğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü öğrencileri tarafından kurulmuştur.

Topluluğun Amacı ve Etkinikleri:

a) Başta İstatistik bölümü öğrencileri olmak üzere bütün ODTÜ öğrencilerine sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesini ve düzenlenmesini sağlamak.
b) Çeşitli alanlarda istatistiksel analizler kullanılması yoluyla çalışmalar yapmak.
c) Başta üniversite gençliği olmak üzere güncel konularda toplumun düşüncelerini yansıtıcı araştırmalar yapmak ve toplumu bu araştırmalardan haberdar etmek.
d) Gerekli izinlerin alınması koşuluyla üniversite içi ve dışında araştırmaların amacına uygun olarak anketler yapmak.
e) Ülkemizde istatistik alanında çalışmalar yürüten bilim adamları, kuruluşlar, diğer fakülte ve üniversiteler ile bağlantı kurarak kulüp faaliyetleri için destek bulmak ve iletişimi sağlamak, ortak projeler yapmak.
f) Üniversite öğrencilerini ülkemizdeki istatistik alanındaki uygulamalardan ve gelişmelerden toplantı, konferans, duyuru vb. yollarla haberdar etmek. Düzenlenmiş bilimsel toplantılara katılmak ve raporlar sunmak.
g) İstatistik Bölümü öğrencilerinin daha bilinçli istatistikçiler olmaları için bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunmak.
h) Akademik programlar yapmak, yayında bulunmak ve arşiv oluşturmak.
i) İstatistikle ilgilenen bütün kişileri topluluk çatısında toplamak, gezi, parti vb. organizasyonlarla kaynaşmayı sağlamak. Yapılacak projeler için çoğunluğu sağlayıp iş bölümünü oluşturmak.

Fotoğraf açıklaması yok.
Topluluk LogosuComments

So empty here ... leave a comment!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar