ODTÜ Gıda Topluluğu


ODTÜ Gıda Topluluğu 2004 yılında kurularak, sayıları 80’i geçen ODTÜ Öğrenci Toplulukları arasındaki yerini almıştır. İnsan yaşamının devamlılığı için vazgeçilmez olan “gıda” kavramı, topluluk etkinliklerinin omurgasıdır. Her gün tükettiğimiz ve tüketmek zorunda olduğumuz gıdalar günümüz dünyasında salt bir temel ihtiyaç olmaktan çıkmış, birçok yönü ile gündem teşkil etmeye başlamıştır.

Her şeyden önce, artan dünya nüfusu, değişen üretim biçimleri ile çevrenin gördüğü zarar, dünyamızı yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilme noktasında önemli sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Küresel ısınmanın da yaratacağı iklim değişikliklerinin tarımsal üretimde nelere yol açacağı ve gıdaya ulaşma kanallarını nasıl etkileyeceği kolay kestirilebilir durumda değildir.

Öte yandan, birçok alanda olduğu gibi endüstrileşme, gıdaların üretiminden işlenmesine ve soframıza gelişine kadar tüm süreçlerde “hızlı” denebilecek bir değişimi beraberinde getirmiştir. Bilimde yaşanan birçok gelişme, endüstrileşen gıda üretimine de süratle yansımaktadır. Bu hızlı süreç, insanların yüzyıllardır tükettiği gıdaların şekil, renk, tat ve sunuluş biçimlerini değiştirmiştir.  Gıdaların bu yeni şekli ile nasıl ve nerede üretildiği, bize nasıl sunulduğu, sağlıklı olup olmadığı gibi başlıca merak konularının üzerine, sağlıklı ve dengeli beslenme arayışı da eklenince, bu alanda sürekli ve değişken bir gündem oluşmuştur ve evirilerek devam etmektedir. Tüm bunlarla birlikte söylenebilir ki gıda konusu insanlığın zihnini, artık “karnımızı doyurmak” amacından daha fazla meşgul etmeye başlamıştır.

Böylesine ilgi ve merak konusu olan ve bilmediklerimizin, bildiklerimizden fazla olduğu bir ortamda ODTÜ Gıda Topluluğu bu ana çizgide “Gıda” konusunda gündemi sırtlamak ve bu alanda öncü olmak amacı ile kurulmuştur.

ODTÜ’nün genç topluluklarından olan Gıda Topluluğu, şu ana kadar düzenlediği etkinliklerde üyelerinin ve ilgililerin gıda alanındaki konularda bilinçlenmelerini sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmuştur. Düzenlediği konferanslar, söyleşiler, fuar ve fabrika gezileri, bilinçlendirme masaları, sertifikalı eğitim programları bu alanda yaptığı etkinlikler arasındadır. Ayrıca topluluk, üyelerinin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, bir buluşma ve kaynaşma noktası olabilmek adına çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlemektedir. Piknikler, yemekler, geziler ve konserler bu etkinliklerden bazılarıdır.

ODTÜ Gıda Topluluğu, ODTÜ Öğrenci Toplulukları’nın gururu olan ve toplulukların ortak emeği ile gerçekleşen ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği programlarında da kuruluşundan beri yerini almıştır. Şenlik alanında açılan bilinçlendirme ve tanıtım masası öğrenciler tarafından ziyaret edilirken, düzenlediği eğlenceli yarışmalar neredeyse tüm ODTÜ Öğrencilerinin bildiği geleneksel etkinlikler halini almıştır.

Geleceğe dönük etkinliklerini, şu ana kadarki deneyiminin üstüne yeni fikirler ve yeni yüzler de ekleyerek sürdürmek isteyen ODTÜ Gıda Topuluğu herkesin ortak noktası olan gıda başlığı altında, tüm ODTÜ Öğrencilerini etkinliklerine davet etmektedir.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar