ODTÜ Yeşil Kampüs Topluluğu

ODTÜ Yeşil Kampüs Topluluğu, (ODTÜ YKT), ODTÜ yerleşkelerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan dengeli şekilde gelişebilmesi konusunda faaliyet göstermek ve bilgilendirme, araştırma-geliştirme ve koordinasyon odaklı çalışmalar yürütecek bir topluluk olarak varlık göstermek amacıyla 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.
ODTÜ misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde yeşil kampüs bileşenleri (gıda, su, enerji, iklim değişikliği, eğitim ve farkındalık, yapılı çevre, doğal çevre, atık ve geri dönüşüm, malzeme ve ulaşım) ile ilgili eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet çerçevesinde faaliyetler yürütür.

Görüntünün olası içeriği: yazı

Sidebar