İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dört bölüme sahiptir. Bu bölümler İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler’dir. 1957’de kuruluşundan beri, İİBF, sosyal ve idari bilimlere yaptığı hizmet ve katkıyla hem ulusal hem de uluslararası düzlemde saygınlık kazanmıştır. Fakültemiz İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ve Uluslararası İlişkiler alanlarında dört etkin bölümü aracılığıyla bir dizi eğitim-öğretim programı sunmaktadır. Bu programların amacı öğrencileri Bölümlerin uzmanlık  alanlarında genel bir bilgi dağarcığı ve iktisadi ve idari bilimlerin araç gereciyle donatarak meslek hayatına hazırlamaktır. Ayrıca, İİBF Üniversitemizin farklı bölüm ve fakülte öğrencilerine iktisat ve idari bilimler çerçevesinde bir dizi servis dersi vermektedir. Fakültemiz ve Bölümleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde, değişik uzmanlaşma alanlarında, çeşitli yüksek lisans ve doktora programlarını sürdürmektedirler. Bu tür lisansüstü programların kimileri disiplinlerarası olup Üniversitemizin başka Bölümleriyle birlikte yürütülmektedir.

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binası

Dekanlarımız

1958-1959Fuat Çobanoğlu
1959-1960F. Weinreb
1960-1961Dr. Dood
1961-1962Alaeddin Güneysu
1962-1968Arif T. Payaslıoğlu
1968-1971Yaşar Gürbüz
1971-1972Arif T. Payaslıoğlu
1972-1974Güngör Tunç
1974-1975Rana Aybay
1975-1977Dolun Öksoy
1977-1980Atilla Dicle
1980-1982Ömer Yağız
1982-1987Ömer Kürkçüoğlu
1987-1994Muhan Soysal
1994-2000Ahmet  Acar
2000-2003Oktar Türel
2003-2009 Şinasi Aksoy
2009-2015 Eyüp Özveren
2015-2018 Özlem Özdemir
Sidebar