Bölümler

ODTÜ Fizik Bölümü Hakkında

ODTÜ Fizik Bölümü 1960 yılında Teorik Fizik ve Fizik Bölümü olarak iki bölüm halinde kurulmuştur. 1970-71 öğretim yılında iki bölüm birleşerek bugünkü halini almıştır. Bölümün akademik kadrosu, yönetimde de pek çok kereler aktif olarak yer almışlardır. Fen Edebiyat Fakültesi’nde dekanlık yapan bölüm üyelerimiz: Erdal İnönü (1964-1970); Dilhan Eryurt (Ezer) (1988-1993); Halil Kırbıyık (1993-1996); Mehmet Tomak (1996-2002);… read more »

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilimi Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Nedir? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte… read more »

ODTÜ İşletme Bölümü Hakkında

ODTÜ İşletme Bölümü 1957 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletmecilik Bölümü olarak lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır. Çağdaş işletmecilik kavramlarını katılımcı bir yaklaşımla öğrencilerine aktarmayı amaçlayan İşletme Bölümü, 1974 yılına dek özel seçme sınavıyla öğrenci almış; 1975 yılından sonra ise merkezi sınavla öğrenci almaya başlamıştır. Bölüme 1958-1959 yıllarında 50 öğrenci alınırken, daha sonraki… read more »

ODTÜ İktisat Bölümü Tarihi

İktisat Bölümü 1959 yılında, İdari Bilimler Fakültesi (bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) altında İktisat ve İstatistik Bölümü olarak kurulmuştur. 1975’te Uygulamalı İstatistik Bölümü’nün kurulması ile, bölüm bugunkü adını almıştır. Bölüm 27 tam zamanlı öğretim üyesi ve 17 araştırma görevlisi ile kalabalık bir nüfusa sahiptir. Bunun yanında lisans düzeyi seçmeli derslerinde devletin değişik kademelerinde görev… read more »

ODTÜ İktisat Bölümü Hakkında

Bölümün asıl amacı ekonomik konular hakkında bilgi üretmek ve paylaşmaktır. Bu amaçla, Lisans programları kamu ve özel sektörde başarılı bir şekilde çalışabilecek, ana ekonomik kavram, kuram ve yöntemleri anlamış, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmiş, yaratıcı ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirmeye odaklıdır. Lisansüstü programları bağımsız araştırma yapabilen ve ekonomistlerin yeraldığı kurumların taleplerini karşılayabilecek belirli… read more »

ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, petrolün, doğal gazın, jeotermal enerjinin ve yeraltı sularının aranması, üretimi, taşınması ve kullanıma sunulması ile ilgili konular ile uğraşır. Teknik olarak petrol ve doğalgaz mühendisliği, yeraltında doğal yollardan ve sonradan depolanmış enerjinin kullanıma sunulması için gerekli her türlü çalışma ile ilgilidir. Sahada faaliyet gösteren bir petrol ve doğalgaz mühendisi, mühendislik… read more »

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Hakkında

Tarih boyunca toplumların ilerlemesi, yeni malzemelerin ve üretim teknolojilerinin gelişmesi ile doğrudan bağlantılı olmuştur. Çok eski çağlardan itibaren Anadolu ‘da kurulan medeniyetlerin klasik metalurji alanında öncü oldukları görülmektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, disiplinlerarası bir bilim alanı olup tüm endüstriyel sektörlerin kullandığı metal, seramik, polimer, kompozit vb. malzeme gruplarını; metallerin cevherden elde edilmesinden başlayan üretim metalurjisi… read more »

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Tarihçesi

Maden Mühendisliği Bölümü 1960 yılında lisans ve lisansüstü eğitim vermek üzere kurulmuştur. 1962 yılında Mining Geology Engineering programını ve 1966 yılında Petroleum Engineering programını opsiyonel olarak açarak bu alanlarda lisans (B.Sc.) diploması vermiştir. 1970 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1982’de ise Petrol Mühendisliği Bölümü kurulduğundan Maden Mühendisliği programındaki opsiyonlu programları sona ermiştir. 1978-1979 yılında bölümün ismi… read more »

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Tarihçesi

1956 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kurulduğunda, ana düşünce o yıllarda Türkiye’nin  büyük ihtiyaç duyduğu teknik alandaki insan gücünü yetiştirmekti. Kuruluş için gereken çalışmalar yapıldıktan sonra, Kimya Mühendisliği Bölümü 1958 yılında Prof. Dr. Tarık G. Somer önderliğinde kurulmuştur. Dr. Tarık G. Somer, kuruluşun amacını ve kapsamını Kasım 1993′ te yaptığı bir konuşmada şöyle açıklamıştır:… read more »

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Hakkında

1958 yılında kurulan ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye’de modern kimya mühendisliği eğitimi veren ilk kurumdur. Halen Türkiye’nin en gelişmiş kimya mühendisliği bölümü olma özelliğini taşıyan ODTÜ Kimya Mühendisliği, beş binada 6500 metrekare alan üzerinde kurulu, eğitim ve araştırma faaliyetlerini ileri teknoloji ile donatılmış derslik ve laboratuvarlarda yürütmektedir. ABD’nin en üst düzey üniversiteleriyle eşdeğer eğitim verdiği… read more »

Sidebar