Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Hakkında

Tarih boyunca toplumların ilerlemesi, yeni malzemelerin ve üretim teknolojilerinin gelişmesi ile doğrudan bağlantılı olmuştur. Çok eski çağlardan itibaren Anadolu ‘da kurulan medeniyetlerin klasik metalurji alanında öncü oldukları görülmektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, disiplinlerarası bir bilim alanı olup tüm endüstriyel sektörlerin kullandığı metal, seramik, polimer, kompozit vb. malzeme gruplarını; metallerin cevherden elde edilmesinden başlayan üretim metalurjisi… read more »

Sidebar