İktisat Bölümü

ODTÜ İktisat Bölümü Tarihi

İktisat Bölümü 1959 yılında, İdari Bilimler Fakültesi (bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) altında İktisat ve İstatistik Bölümü olarak kurulmuştur. 1975’te Uygulamalı İstatistik Bölümü’nün kurulması ile, bölüm bugunkü adını almıştır. Bölüm 27 tam zamanlı öğretim üyesi ve 17 araştırma görevlisi ile kalabalık bir nüfusa sahiptir. Bunun yanında lisans düzeyi seçmeli derslerinde devletin değişik kademelerinde görev… read more »

ODTÜ İktisat Bölümü Hakkında

Bölümün asıl amacı ekonomik konular hakkında bilgi üretmek ve paylaşmaktır. Bu amaçla, Lisans programları kamu ve özel sektörde başarılı bir şekilde çalışabilecek, ana ekonomik kavram, kuram ve yöntemleri anlamış, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmiş, yaratıcı ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirmeye odaklıdır. Lisansüstü programları bağımsız araştırma yapabilen ve ekonomistlerin yeraldığı kurumların taleplerini karşılayabilecek belirli… read more »

Sidebar