Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tarihi

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (EEMB) 1958’de, üniversitenin kuruluşundan yalnız iki yıl sonra, kısıtlı olanaklarla kurulmuş ve ilk mezunlarını 1962 yılında vermiştir. İlk yıllarında, diğer bölümler gibi –o zamanki adıyla- Elektrik Mühendisliği Bölümü de çalışmalarını henüz kullanıma girmemiş olan “yeni” TBMM binasının müştemilatı ve çevresinde sürdürüyordu. 1959’da 20 metrekarelik bir odaya sığışan bir bölüm…… read more »

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Hakkında

Bölümümüzün temel misyonu çok nitelikli olan öğrencilerini elektrik mühendisliğinin bütün dallarında olabildiğince donanımlı şekilde yetiştirmektir. Hedefimiz sadece bir kaç dalda iyi bir mühendis yetiştirmek değil; çeşitli dallarda genel görüşü olan, özelleştiği dalda kapsamlı bilgi sahibi, teknolojik ilerlemelere – temel bilimlerdeki atılımlara açık, sebep-sonuç ilişkisi içinde düşünen, problemlere doğru yaklaşan ve etkili sonuç alan, bilgi ve tecrübeye saygılı… read more »

Sidebar