Bölümler

ODTÜ Mimarlık Bölümü Hakkında

Mimarlık Bölümü 1956 yılında ODTÜ’nün ilk departmanı olarak, diğerlerinin yanı sıra şehircilik, konut ve inşaat sorunlarının bölgesel düzeyde ele alınması konusunda eğitim ve planlama profesyonellerinin temel misyonu ile kurulmuştur. Halen, ulusal ve uluslararası düzeyde mimarlığın mesleki ve akademik uygulamalarında liderliği teşvik etmek için öğrencileri gerekli küresel ve yerel bilgi ve eleştirel anlayışla donatmak amacıyla lisans… read more »

ODTÜ Biyoloji Bölümü Hakkında

Biyoloji Programı, biyolojik bilimlerin moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, biyokimya, bitki biyolojisi, evrimsel biyoloji ve ekoloji gibi temel konularını ele almaktadır. Bu temel konularda birçok seçmeli ders, konunun uzmanları tarafından en güncel gelişmeler takip edilerek verilmektedir. Bölüm Tarihi Biyoloji yüksek lisans ve doktora programı, 1960’lı yılların sonlarına doğru Fen Edebiyat Fakültemiz Kimya… read more »

ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında

Moleküler Biyoloji ve Genetik programında, Biyoloji programında öğretilen temel konuların yanı sıra organizmalardaki yapı-işlev ilişkileri hücresel ve moleküler düzeyde çalışılmaktadır. Ağırlıklı olarak, biyolojik olayların hücresel, moleküler ve genetik temellere dayandırılarak açıklanması ve anlaşılması amaçlanmaktadır. Her iki programda da verilen eğitim, klasik ders anlatımlarını, sınıf içi tartışmaları, öğrenci sunumlarını, laboratuvar uygulamalarını ve seminerleri içermektedir. Öğrencilerin bilimsel… read more »

ODTÜ Felsefe Bölümü Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü resmi olarak 1983 yılında kurulduysa da, kuruluş öyküsü çok daha eski yıllara gitmektedir. 1956 yılında bir teknik üniversite olarak kurulmuş olan ODTÜ’de “sosyal kanat” bölümleri sadece Fen Edebiyat Fakültesine bağlı Beşeri İlimler ve Sosyal Bilimler Bölümleriydi. Bu nedenle, üniversitedeki ilk felsefe dersleri olan Felsefeye Giriş, Felsefi Problemlere Genel Bakış… read more »

ODTÜ İstatistik Bölümü Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İstatistik eğitiminin başlangıcı 1960’lı yıllara uzanır. İlk istatistik ve olasılık dersleri 1961 – 1962 Akademik yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) altında Ekonomi ve İstatistik Bölümünde lisans düzeyinde verilmeye başlanmıştır. Bu bölüm 1975 – 1976 yılında Ekonomi Bölümü ve Uygulamalı İstatistik Bölümü olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. 1966 – 1967… read more »

ODTÜ Psikoloji Bölümü Hakkında

ODTÜ Psikoloji Bölümü, Üniversitemizin kuruluşundan 3 yıl sonra, 1959 yılında açılmış; 20 Haziran 1963 tarihinde ilk mezunlarına Psikoloji Lisans Diploması vermiştir. 1959-60 yıllarındaki ders kataloğunda Bölümdeki şu altı ders tanıtılmaktadır: General Psychology, Developmental Psychology, Psychology of Learning, Mental Hygiene, Social Psychology, Industrial Psychology. Bölüm, 1959’da “Psikoloji Bölümü” adıyla kurulmuş olmakla birlikte, o yıllarda psikolojinin farklı… read more »

ODTÜ Sosyoloji Bölümü Hakkında

Türkiye’de sosyolojik bilgi üretimi ve sosyoloji eğitimi alanında dikkat çekici bir yere sahip olan ODTÜ Sosyoloji Bölümü, 1982 yılında bağımsız bir bölüm haline gelmiş olmakla birlikte, eğitim ve öğretim faaliyetlerini 1960’lardan bu yana Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Sosyal Bilimler Bölümünün bir parçası olarak sürdürmüştür. ODTÜ Sosyoloji Bölümü, lisans eğitimine ek 1983 yılında kurulan yüksek… read more »

ODTÜ Tarih Bölümü Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 1982 yılında kuruldu.  Kurucusu, ODTÜ’nün ilk yıllarından itibaren zorunlu T.C. İnkılâp Tarihi ve History of Civilizations derslerini veren Yuluğ Tekin Kurat, ve ilk yılındaki tek elemanı Seçil Karal Akgün’dü. Bölümün ilk öğrencileri 1982 yılında Üniversite Giriş Sınavı ile alındı. 20 kişilik kontenjan içerisinde alınan öğrencilerden Bölüme… read more »

ODTÜ Matematik Bölümü Hakkında

ODTÜ 1956 yılında kurulduğunda Matematik Bölümü, az sayıdaki öğretim elemanıyla yalnızca diğer bölümlere ders veren küçük bir birim iken, 1959 yılında Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı ayrı bir bölüm oldu. 1960’lı yılların başında ODTÜ, Ford Vakfı’ndan fen ve matematik alanlarındaki araştırmaları ve eğitimi desteklemek için uzun süreli bir maddi destek aldı. Bu yardımın Bölüme katkısı çok… read more »

ODTÜ Kimya Bölümü Hakkında

ODTÜ’de bir Kimya Bölümü kurulması fikri 1959 yılında Vedat B. Enüstün’ün ODTÜ’ye katılmasıyla oluşmuş; Mayıs 1960’da Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Bahattin M. Baysal’ın profesörlüğe yükseltilerek ODTÜ’ye atanması ve Kurucu Bölüm Başkanlığı görevini yüklenmesiyle hayata geçirilmiştir. Bölüme aynı yıl içinde öğrenci alınmış ve derslere güz döneminde başlanmıştır. İlk üç yıl boyunca dersler ve laboratuvarlar Türkiye Büyük… read more »

Sidebar