ODTÜ İşletme Bölümü Hakkında

ODTÜ İşletme Bölümü 1957 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletmecilik Bölümü olarak lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır. Çağdaş işletmecilik kavramlarını katılımcı bir yaklaşımla öğrencilerine aktarmayı amaçlayan İşletme Bölümü, 1974 yılına dek özel seçme sınavıyla öğrenci almış; 1975 yılından sonra ise merkezi sınavla öğrenci almaya başlamıştır. Bölüme 1958-1959 yıllarında 50 öğrenci alınırken, daha sonraki yıllarda bu sayı artarak günümüzde 110 öğrenciye ulaşmıştır.

Geçen süre zarfında aralarında dünyanın önde gelen üniversitelerinde, uluslararası organizasyonlarında ve şirketlerinde çalışma fırsatı yakalamış bilim insanlarının ve yöneticilerin de olduğu 5000den fazla mezun vermiştir. Günümüzde 600 kadar  lisans ve 100ün üzerinde lisansüstü öğrencimiz vardır. Programın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel şirketlerin finansman, organizasyon, pazarlama, muhasebe, bilgi sistemleri kullanımı ve stratejik yönetim alanlarında ihtiyaç duyduğu uzmanları ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir.

Günümüzün hızla değişen koşullarında, sektörün nabzını tutabilecek uzmanları ve yönetici adaylarını yetiştirme hedefine bağlı olarak hazırlanan programdaki dersler öğreniminin bir kısmını yurt dışında tamamlamış saygın tam zamanlı öğretim üyeleri tarafından verilmekte, bunun yanında özellikle bir kısım seçmeli dersler de sektörün önde gelen uzmanlarının katkısıyla sunulmaktadır.

Lisans, yan dal ve yüksek lisans programlarının yanı sıra doktora programı aracılığıyla da eğitim vermekte olan bölümde, bugüne kadar çok sayıda, ulusal ve uluslararası projeye de araştırma ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu amaca yönelik olarak kurulan İşletmecilik ve Yönetim Sistemleri Araştırma Merkezi, akademisyenlerin, araştırma görevlilerinin ve öğrencilerin katılımıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

2000 yılına dek İİBF bünyesindeki diğer bölümlerle aynı çatıyı paylaşmış olan ODTÜ İşletme Bölümü, belirtilen yıl içinde, finansmanına mezunlarının da önemli katkıda bulunduğu, İİBF-B binasına taşınmıştır. Çağın gereklerine ve artan öğrenci beklentilerine cevap verebilmek üzere tasarlanan yeni mekânda, teknolojik gelişmeler ön planda tutulmuş dersliklerden laboratuvarlara, kantinden çalışma odalarına dek her tür alanın, eğitim kalitesinin artışına katkıda bulunmasına özen gösterilmiştir. Çeşitli imkanların sunulduğu bu alanlar, uluslararası bilimsel toplantılardan, yabancı başbakan düzeyindeki diplomatik misyon konferanslarına dek üst seviyedeki birçok organizasyona ev sahipliği yapmıştır.

Öğrencilerimiz, mezun olduklarında, çok iyi iş imkânları ile yüksek lisans eğitimi arasında, seçim yapma şansına sahiptir. Her yıl aralarında uluslararası firmaların da bulunduğu tanınmış birçok kurum, daha öğrenim dönemleri bitmeden öğrencilerimizle temasa geçerek iş olanakları konusunda görüşmektedir.

odtü işletme ile ilgili görsel sonucu

1992 yılında, öğrencilerimiz tarafından kurulan İşletme Topluluğu, düzenlediği panel, seminer, yarışma, sosyal faaliyetler ve sunduğu staj olanaklarıyla öğretim üyeleri, mezunlar, iş dünyası ve öğrenciler arasında, bir köprü vazifesi görmektedir. İşletme Topluluğu, bugün de ODTÜ’nün en faal toplulukları arasında yer almaya devam etmektedir. Zaman içinde bölüm öğrencileri tarafından kurulan Genç Girişimciler topluluğu, Dış Ticaret Topluluğu, Finans Topluluğu, Münazara Topluluğu da aktivite çeşitliliğini arttırmıştır.

Programlar:

İşletme Bölümü’nce yürütülen lisans programının amacı; öğrencilerine, özel sektörün ve kamunun orta ve üst kademelerinde etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gereken altyapıyı kazandırmaktır. Öğretim yöntemleri, öğrencilerin genel olarak iş dünyası hakkında, eleştirel ve çözümleyici bir bakış geliştirebilmelerini sağlayacak yönde, tasarlanmıştır ve eğitim sürecinde bilgisayar, oyun laboratuvarı ve görsel-işitsel çoklu ortam imkânlarının kullanımına özel önem vermektedir.

Ders programı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt teorisi, üretim yönetimi, ekonomi, finansal yönetim, muhasebe, pazarlama, yönetim bilimi, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilgi sistemleri eğitiminin temellerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Öğretim yöntemleri, öğrencilere iş hayatında, karşılaşacakları sorunları çözme yeteneği kazandıracak şekilde düzenlenmiştir.

Bölüm ayrıca, üniversitedeki diğer bölümlerde, eğitim gören öğrenciler için genel işletme, kurumsal finansman ve girişimcilik konularında üç yan dal programını da yürütmektedir.

odtü işletme ile ilgili görsel sonucu

Lisans programı, 4 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Öğretim yılı, sınav sürelerini de içeren 16 haftalık iki dönemden oluşmaktadır. Öğretim yılının sonundaki 6 hafta süren yaz okulu boyunca da öğrenciler eğitimlerine devam edebilmektedir. Yurt dışındaki İşletme okulları ile paralel olarak dersler, her hafta 75 dakikalık iki oturumda yapılmaktadır. Programın ilk yılında, İşletme alanına giriş niteliğinde, tanıtıcı dersler ve programa hazırlayıcı nitelikte genel dersler verilmektedir. İkinci yıl işletme disiplininin çerçevesi içinde kalınarak ana konular işlenmekte ve fonksiyonel alanlarda uzmanlaşma için bir temel oluşturulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda öğrenciler, istedikleri alana ilişkin seçmeli dersleri alarak o alanlarda uzmanlaşabilmektedir. Bu amaçla her dönem 20’den fazla seçmeli ders açılmaktadır.

Bölüm, küreselleşen dünyanın sunduğu olanaklardan en iyi şekilde yararlanmak ve bunu eğitim kalitesine yansıtmak için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New York Eyalet Üniversitesi (State University of New York) ile ortaklaşa yürüttüğü bir öğretim programını hayata geçirmiştir. SUNY Çift Diploma Lisans Programı (UOLP) çerçevesinde ODTÜ, SUNY sisteminin en önde gelen ve AACSB akreditasyonu olan Binghamton İşletmecilik Okulu (School of Management) arasındaki işbirliği ile öğrencilere, hem Türkiye’de hem ABD’de en iyi işletmecilik eğitimi birikimlerinden, yararlanma imkânı sağlanmaktadır. Öğrenciler, iki ayrı kampusta sunulan akademik ve kültürel çeşitlilik ve zenginlikle, özellikle uluslararası alanda, faaliyet gösteren kuruluşlarda, görev yapmak için ayrıcalıklı bir donanım ve formasyon kazanmaktadır. Programa kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimlerinin 1. ve 3. yıllarını ODTÜ’de, 2. ve 4. yıllarını SUNY Binghamton’da tamamlayarak iki ayrı lisans diploması almaya hak kazanmaktadır. Programda, işletmeciliğin tüm alt alanlarından, temel dersler ile bir temel oluşturulduktan sonra seçmeli derslerle belli alanlarda, özelleşme imkânı sağlanmaktadır.

odtü iktisat ile ilgili görsel sonucu

İşletmecilik yüksek lisans programı olan MBA Programı, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların yöneticilik becerilerine ilişkin kapsamlı bir altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Verilen formasyon, öğrencilerin iş hayatındaki problemlere yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu problemleri çözerken bilimsel işletme kavramlarını ve tekniklerini uygulayabilmelerini sağlamaktır. Program, işletmenin temel derslerini kapsamlı ve dengeli bir şekilde, sunarken belli bir alana yönelik uzmanlaşma olanağı da sağlayabilmek için çeşitli seçmeli dersler içermektedir. Öğrenci, tez hazırlama veya tezsiz programa devam etme seçeneğine sahiptir. Bir öğretim üyesinin danışmanlığında, hazırlanan tezler, öğrencinin ilgisini çeken herhangi bir konuda ayrıntılı bir bilimsel araştırma yapmasını hedeflemektedir. Tezsiz program ise öğrencinin daha fazla ders almasını ve program sonunda, dönem sonu projesi yapmasını içermektedir.

Sektörden Bölümümüze iletilen istekler üzerine oluşturulan Yöneticiler için İşletmecilik YL Programı’nın (E-MBA) amacı; farklı sektörlerdeki orta ve üst düzey yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek ve yenilemektir. Öğretim programı, iş idaresi alanındaki temel araçlarla kavramları birleştirmeyi hedeflemektedir. Bu programda verilen dersler, problem çözme yöntemleri, etik değerler, uluslararası gelişmeler, takım çalışması, liderlik gibi konuları birleştirirken, yönetimsel karar verme aşamasında, gerekli olacak bilgi, araç ve yazılım teknolojilerini kapsayacak şekildedir. Danışmanlık çerçevesinde, yürütülen dönem projelerinde, gerçek iş yaşamında, karşılaşılan problemler ele alınmaktadır. Seçmeli olarak sunulan uluslararası seminerler, katılımcıların görüşlerini geliştirmeyi ve uluslararası iş yaşamında, gerekli olan becerileri kazandırmayı
amaçlamaktadır.

odtü işletme ile ilgili görsel sonucu

Doktora programı, Muhasebe ve Finans alanında uzmanlaşmayı kapsamakta, asıl olarak bu konularda öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaca ulaşabilmek için, yüksek standartlara bağlı olarak seçilen Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler yoğun ve kapsamlı bir programla eğitilmektedir. Program kapsamında muhasebe ve finansman konularının yanında, araştırma yapabilme kapasitesini arttırıcı ve bu konulardaki yöntemleri öğretici dersler yer almaktadır.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar